Předešlé výpravy: Orient Rybicky Robinsoni Cestovatelé Indiáni Mraveniště Loupežníci

Lesní království

Leknínová víla

Milé děti,

málokdo ví, že existuje jedno zvláštní království. Rozkládá se všude, kde rostou stromy, keře, květiny, kde žijí zvířátka. To království se nazývá Lesní království a vládne mu Zlatá víla. Je to ta nejkrásnější, nejhodnější a nejspravedlivější víla.Dbá na to, aby se každý, kdo les navštíví, choval ohleduplně, neničil stromy, netrhal vzácné květiny, nekalil vodu a neubližoval zvířátkům.To proto, aby les zůstal krásný, voňavý a čistý.

Avšak není na světě pouze dobro. Čas od času převládne zloba, chamtivost, závist a hloupost. Když se tyto lidské vlastnosti dostanou na povrch, začne se jimi živit šedé zlo. Zlo v podobě čaroděje Šedovouse. Všude zavládne šedo a smutek. Nikde není špetička lásky, neuslyšíš vlídného slova, které umí tak pěkně pohladit po duši i po srdíčku.

Čaroděj proměnil Zlatou vílu v nemocný starý dub, který nikdy nesměl plodit žaludy, protože ty představují nový život.Ve své krutosti chtěl, aby Zlata víla všechen zmar a zkázu viděla, ponechal jí oči a cit, aby co nejvíce trpěla.

Nejdříve všichni plakali, ale pak si vzpomněli na Leknínovou vílu. Ona jediná může poradit, jak zlomit Šedovousou moc a zhatit jeho plány. Má na starosti Moudrou knihu Lesního království. Kletba starého zlého čaroděje může být zlomena tím, že se na dubu opět objeví žaludy.Ty ukryl Šedovou na různých místech. Získat je může ten, kdo se nebojí podstoupit těžkou cestu vysvobození. Odvaha zvířátek z lesa nestačí. Je potřeba zavolat děti. Ty jediné ještě neznají ošklivé lidské vlastnosti, vidí lesní skřítky, zvířátka a dokonce mohou s nimi mluvit. Pak se může vše podařit a čaroděj bude poražen.

Tak co, děti, pomůžete vysvobodit Zlatou vílu a naše království? Pokud se to podaří, zlý Šedovou se pomalu rozplyne. Pohltí ho štěstí, láska a spravedlnost. Nad Lesním královstvím znovu zasvítí sluníčko a Zlatá víla nad ním rozprostře nádherné zlaté vlasy.

Vydejme se na cestu, na které nás bude provázet Leknínková víla se svou Moudrou knihou.